Wat is een bedrijfsmanager?

cariere

Wat is een bedrijfsmanager?

Een manager staat aan het hoofd van een kleine onderneming op verschillende gebieden, zoals financiën, productie, dienstverlening en personeelszaken. De woordenboekdefinitie van een manager is "een persoon met een leidende positie in een openbaar of particulier bedrijf". Dit is een algemene beschrijving van de soorten managers die men in de zakenwereld aantreft. Er zijn ook andere titels die worden gebruikt om managers en hun specifieke taken te beschrijven, zoals directeur, president, manager, enz. Elke manager heeft verschillende verantwoordelijkheden zoals plannen, organiseren, leiden en controleren.

manager

Als leider van een bedrijf plant en initieert de bedrijfsmanager de algehele strategie van het bedrijf en houdt hij/zij toezicht op alle aspecten van de bedrijfsvoering. In sommige gevallen kan hij/zij worden gevraagd beslissingen te nemen met betrekking tot de financiering van het bedrijf. De directeur (of bedrijfsmanager) is de hogere ambtenaar in een bedrijf en heeft de uiteindelijke bevoegdheid over alle zaken die betrekking hebben op het bedrijf. Bedrijfsmanagers kunnen rapporteren aan een directeur of afdelingshoofd of rapporteren aan de algemeen directeur.

Managers moeten beschikken over uitstekende schriftelijke communicatie- en analytische vaardigheden, in staat zijn effectief te communiceren met alle afdelingen en personeelsleden, gericht zijn op details, een positieve persoonlijkheid hebben, motiverend, creatief, innovatief en sympathiek zijn. Bovendien moeten zij financieel en mentaal voorbereid zijn op de ontberingen van het bedrijfsleven. Over het algemeen beginnen managers op instapniveau bovenaan de ladder, terwijl meer ervaren managers zich een weg naar beneden banen tot zij een hogere functie krijgen. In de hedendaagse zakenwereld heeft vrijwel elk bedrijf ten minste één manager in dienst voor de afhandeling van zakelijke aangelegenheden.

Contact